Oferta BHP i PPOŻ

W ramach usługi nadzoru bhp (outsourcing) oferujemy kompleksowe działania zabezpieczające wszystkie wymogi BHP w Państwa Firmie. Wykonujemy zadania służby BHP powierzone przez pracodawcę, zgodnie z zapisami zawartymi w art. 237 w Ustawie Kodeks Pracy. W ramach umowy stałej oprócz obowiązków przewidzianych Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bhp zapewniamy m. in.:

 

Wewnętrzne audyty, kontrole stanu BHP

Szkolenia bhp wstępne

Szkolenia bhp okresowe

Udział w ocenie ryzyka zawodowego

Udział w opracowaniu instrukcji bhp ogólnych oraz stanowiskowych

Opracowywanie dokumentacji powypadkowej

Pomoc w realizacji wydanych decyzji przez organy nadzoru PIP, PIS i innych instytucji

Oraz wiele innych wynikających z rozporządzenia dotyczącego służby bhp.

 

OFERTA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 

Do głównych działań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, które wykonujemy należy:

 

Sporządzanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Ekspertyzy i analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Konsultacje, doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Ocena zagrożenia wybuchem

Szkolenia przeciwpożarowe

Organizacja ewakuacji wraz z treningiem.

 

Wyżej wymienione zadania wykonujemy również w ramach zleceń jednorazowych. Ponadto proponujemy w ramach jednej umowy zabezpieczenie Państwa Firmy w zakresie BHP I PPOŻ.