Inne wybrane usługi

Staramy się profilem naszej działalności dostosować do zmieniających się oczekiwań Klienta, aby wykonywane przez nas czynności były zrozumiałe zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników.

Wśród usług, w których się specjalizujemy i które najczęściej wykonujemy należy:

– organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (łącznie z wykorzystaniem defibrylatora (AED)),
-opracowywanie dokumentacji powypadkowych,
–  udział w opracowaniu regulaminów pracy i wynagradzania,
– organizacja szkoleń kwalifikacyjnych (wózki jezdniowe, podesty samojezdne, suwnice i wciągarki),
-organizacja szkoleń kwalifikacyjnych energetycznych (wszystkie 3 grupy w zakresie dozoru i eksploatacji)
-Inne czynności związane z bezpieczeństwem pracy

Wyżej wymienione zadania wykonujemy również w ramach zleceń jednorazowych. Ponadto proponujemy w ramach jednej umowy zabezpieczenie Państwa Firmy w zakresie BHP I PPOŻ.